Παράβλεψη περιήγησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Συλλογή, Παραλαβή & Μεταφορά

Στο πλαίσιο των εργασιών της εταιρείας ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ - ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, στη Θεσσαλονίκη, εντάσσονται και υπηρεσίες ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων. Συλλογή, παραλαβή και διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων (από εγκαταστάσεις, δεξαμενές, πλοία, φρεάτια, αγωγούς κ.λπ.). 

Συλλογή και μεταφορά:

image-298602-Line-Divider.png
 • Eπικίνδυνων και πετρελαιοειδών αποβλήτων -υγρών και στερεών- πανελλαδικά και διασυνοριακά (καταχώριση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 0008)
 • Aποβλήτων λιπαντικών ελαίων
 • Xρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών​
 • Στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, στο σύνολο της χώρας (καταχώριση στο Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με τον κωδικό 023)
 • Ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3
 • Επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων
 • Βοθρολυμάτων/ογκωδών απορριμμάτων
 • Προετοιμασία χώρων, καθορισμός μεθοδολογίας διαχείρισης
 • Αρχικός έλεγχος, ανάλυση & ταυτοποίηση αποβλήτων
 • Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, πρόσδεση, φόρτωση, μεταφορά
 • Μεταφορά αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις
 • Επεξεργασία & Αποθήκευση αποβλήτων 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΜΕΣΗ & ΑΡΙΣΤΗ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.